دوره آموزش پیرایش مردانه درجه 2

آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه ارتمن  واقع در تهران، مجری برگزاری دوره های تخصصی آرایشگری مردانه با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

.

دوره آرایشگری مردانه مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دو سطح درجه 2 و درجه 1 تقسیم میشود.

حرفه پیرایشگر مردانه درجه 2، پایه اصلی آموزش حرفه آرایش و پیرایش مردانه میباشد و هنرآموزان عزیز برای ورود به رشته مراقبت زیبایی آقایان ابتدا باید دوره پیرایش مردانه درجه 2 را گذرانده و در صورت قبولی در آن، میتوانند دوره پیرایش مردانه درجه 1 را انتخاب و ثبت نام نمایند.

ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﺮداﻧﻪ درﺟﻪ 2، ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد، این دوره آرایشگری مردانه، مهارت هایی از قبیل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ، ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی، ﺷﺎﻣﭙﻮ ﮐﺮدن و ﺷست و شوی ﻣﻮی ﺳﺮ، ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ و ﻗﯿﭽﯽ، شانه و ﻣﺎﺷین، ﺗﺮﺳﯿﻢ و تصحیح ﺧﻄﻮط اﻃﺮاف ﺳﺮ و ﮔﺮدن، ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن رﯾﺶ، اصلاح صورت، براشینگ مو و ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷتی را در بر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در پایان دوره آرایشگری مردانه درجه 2 و با کسب مهارت های لازم، هنرآموز قادر خواهد بود تا آرایشگاه خود را تاسیس نموده و جذب بازار کار شود.

در این حرفه خلاقیت، نوآوری و به روز بودن سطح مهارت و آگاهی آرایشگر بر میزان درآمد وی، بسیار مهم و اثر بخش است. خوش خلقی و مشتری مداری و ارائه خدمات متمایز نیز سهم بسزایی در موفقیت شما خواهد داشت.

در پایان این دوره و در صورت قبولی در آزمون تئوری و عملی سازمان رسمی آموزش فنی و حرفه ای کشور، به هنرآموز گواهینامه مهارت پیرایش مردانه درجه 2 از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اعطاء خواهد شد.

.

ابزارهای مورد نیاز برای فراگیری دوره آرایشگری مردانه درجه 2:

قیچی آرایشگری، شانه، موزن برقی(ماشین)، پیشبند، آبپاش، دسته تیغ، تیغ، برس گرد، برس تخت، گیره مو، حوله، کاسه و فرچه ریش.